Kutse Üldkoosolekule 15.juunil 2023 kell 17:30 adressil Raua 41 , Tallinn .

Päevakord :

1) Juhatuse aruanne esitamine

2) Raamatupidamis aruanne ja 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

3) FIFe üldkoosoleku arutamine

4) Baltic Winner 2024 arutamine

5) EKL Juhatuse valimine .

Приглашение на общее собрание 15 июня 2023 года в 17:30 по адресу Рауа 41, Таллинн.

Повестка дня:

1) Представление отчета правления

2) Бухгалтерская отчетность и утверждение отчета за 2022 финансовый год.

3) Обсуждение общего собрания FIFe

4) Обсуждение Baltic Winner 2024

5) Выборы Правления EKL Felix